Czesław Miłosz - życie i twórczość
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Czesław Miłosz - biografia

Dzieciństwo i młodość (1911-1939) Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetajniach na Litwie. Był pierwszym synem Weroniki z Kunatów i Aleksandra Miłosza. W 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, ojciec Miłosza zostaje wcielony do armii carskiej. Jako inżynier drogowy buduje mosty i umocnienia frontowe, podróżując po całej Rosji. Wraz z nim tułają się żona i mały Miłosz. Miłoszowie wracają na Litwę... więcejWykaz publikacji

POEMATY I TOMY POETYCKIE Poemat o czasie zastygłym (1933) Trzy zimy (1936) Wiersze, (wydane pod pseudonimem: Jan Syruć) (1940) [wydanie konspiracyjne] Ocalenie (1945) Traktat moralny (1948) Światło dzienne (Paryż 1953) Traktat poetycki (Paryż 1957) Król Popiel i inne wiersze (Paryż 1962) Gucio zaczarowany (Paryż 1964) Wiersze (Londyn 1967) Miasto bez imienia. Poezje (Paryż 1969) Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (Paryż 1974) Hymn... więcejPrzemiany twórczości poetyckiej Miłosza

Twórczość Miłosza z dwudziestolecia międzywojennego (należą tu „Poemat o czasie zastygłym” i „Trzy zimy”) określana mianem drugiej awangardy często jest opisywana w kategoriach katastrofizmu. Są to wizyjne wiersze, w których poeta odmalowuje w perspektywie kosmicznej mającą nadejść apokalipsę. Miłosz sięga często po metaforykę ognia, popiołu i dymu pogorzelisk. Wiersze te przesiąknięte są nastrojem... więcejJęzyk poetycki Miłosza

Trudno jest opisać język poetycki Miłosza – poeta w ciągu 70 lat aktywności twórczej przeszedł szereg przemian. Można jednak wyodrębnić pewne niezmienne cechy charakterystycznej tej poezji: 1.Mimesis. Miłosz dąży do wiernego odwzorowania rzeczywistości. Słowo nie jest dla poety celem samym w sobie, ma służyć jako materiał do opisu świata. 2.Głębokie zanurzenie w tradycji. U Miłosza bardzo ważny jest kontekst... więcej