Który skrzywdziłeś - analiza i interpretacja - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Tematem wiersza Miłosza „Którzy skrzywdziłeś” jest despotyzm. Wiersz powstał w 1950 roku w Waszyngtonie, kiedy to Miłosz uświadomił już sobie tragiczne skutki funkcjonowania systemu totalitarnego. Kontekst historyczny jest przy interpretacji utworu ważny, warto jednak także odwołać się do jego uniwersalnego wymiaru, którym jest ponadczasowy problem relacji władza – obywatel.

Swoim ukształtowaniem utwór nawiązuje do konwencji poezji dworskiej – wierszy okolicznościowych, które miały pochwalić dobroć i sprawiedliwość władcy. Widać to w podniosłym słownictwie („radzi”, „spisane będą”) i ukształtowaniu wierszowym (regularny 11-zgłoskowiec). Miłosz w sposób ironiczny wykorzystuje ten gatunek, tworząc wiersz, który ma władcę nie pochwalić, a potępić.

Wiersz ma formę liryki zwrotu do adresata. Podmiot liryczny zwraca się w nim bezpośrednio poprzez rozbudowaną apostrofę do władcy, który jest adresatem monologu. Wynika z tego ukształtowanie językowe: formy czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej, zaimki osobowe.

Podmiot liryczny bez kozery wytyka władcy wszystkie jego wady. Nie boi się go, piętnuje zdecydowanie jego postępowanie, sprzeciwia się mu. A co krytykuje? Postawę władcy i jego dworu – to, że władca bez mrugnięcia okiem krzywdzi tytułowego „człowieka prostego” i śmieje się z niego. Dwór władcy został scharakteryzowany jako gromada błaznów, których władca zgromadził przy sobie po to, aby nie musieć respektować żadnych praw moralnych („na pomieszanie dobrego i złego”). Ludzie boją się władcy, schlebiają mu, podkreślają jego zasługi – tylko dlatego, że są zastraszeni.

Poeta, a jednocześnie podmiot liryczny, zdecydowanie sprzeciwia się władcy:

„Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy”.


W tym fragmencie ukazana jest rola poety jako tego, który zdaje sprawę z nikczemności władcy, głosi prawdę. Jest on narzędziem do walki z despotyzmem, symbolem tej walki. I nie chodzi tu o żadnego konkretnego człowieka, ale o poetę w ogóle – zawsze znajdą się poeci, którzy będą czynili swoją powinność wobec despotycznego władcy. Poeta ostrzega despotę przed karą, wręcz grozi mu. Wizja tej kary została zawarta w końcowym dystychu:

„Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.”


Jest to wizja samobójczej śmierci władcy. Z czego wynika ta śmierć? Zapewne z niemożności zniesienia ciężaru winy i odpowiedzialności za cierpienie niewinnych, „prostych ludzi”. Z wiersza wynika także to, że władza despotyczna zawsze obraca się przeciwko tym, którzy ją dzierżą.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Dolina Issy - streszczenie
2  Odbicia - analiza i interpretacja
3  O Miłoszu powiedzieliKomentarze: Który skrzywdziłeś - analiza i interpretacja

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2012-11-26 19:32:24

jako, że interesuję się historią i mam uczulenie to w tym opracowaniu nie powinno być użyte słowo despota, ponieważ władza , monarchia despotyczna to określenie dla władzy, która rządzi ludem w czasie starożytności. W czasie Czesława Miłosza była to tyrania albo władza totalitarna.


2010-12-19 13:25:59

Groźba jest zawarta w słowach "Nie bądź bezpieczny", jest tutaj bardzo wyraźna. Natomiast w całym wierszu stosunek podmiotu lirycznego do owego "tyrana" jest raczej ironiczny - zauważa on wokół niego ową "gromadę błaznów", czyli służalców ze strachu. Dostrzega słabości władcy, któremu wydaje się, że jest on niepokonany i wszyscy oddają mu lojalny hołd. A opracowanie jest bardzo dobre, aczkolwiek skąpe. Przydałoby się więcej analizy na podstawie języka.


2010-09-20 19:29:36

Przepraszam bardzo ale poeta mu grozi;)Tak nawet powiedziała moja polonistka...a teraz przerabiamy ten utwór i w zadaniach do tekstu jest pytanie "Kto grozi? Komu? Dlaczego? Rodzaj kary;)Więc prawda jest to co piszą na tej stronie że podmiot liryczny grozi tyranowi , ale nie staje się przez to tym samy bezdusznym despotą...


2010-04-20 20:34:23

ja wiem czy takie świetne.. 'Poeta ostrzega despotę przed karą, wręcz grozi mu. ' Poeta raczej radzi mu, kieruje się dobrem władcy, jest mu życzliwy, wskazuje, że tylko w ten sposób może obronić człowieczeństwo i uratować resztkę honoru. Nie jest to na pewno groźba, podmiot liryczny nie wydaje wyroku, zniżyłby się bowiem do poziomu tyrana.


2010-01-20 21:09:57

KLP to najlepsza strona do opracowań, Nauczyciele nawet ją polecają do interpretacji jak zadają, wszystko napisane zgodnie z prawdą, nie to co na innych Ściągach czy Brykach. Pozdrawiam ZAMOŚĆ :)
Streszczenia książek
Tagi: